Recursos Humans

La política corporativa de Recursos Humans de Grup BN descriu el contingut estratègic per a les iniciatives, missió i valors del seu personal.

Les habilitats, els valors i les competències del nostre personal són els factors decisius dels quals depèn l'èxit del Grup en el mercat.

Per tal motiu, el tracte cap a la nostra gent i entre cadascuna de les persones que conformen la plantilla de Grup BN, així com també la manera en la qual definirem els nostres valors i objectius, seran assumptes de vital importància.

Tenint en compte això, la Direcció de Grup BN ha creat aquesta política per abordar assumptes claus respecte de com atraiem, inculquem valors, conservem i formem i desenvolupem al nostre personal

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

grupo BN facility services , al maig de 2016 ha renovat, a través de la tercera auditoria de seguiment integrada per part de l'empresa certificadora externa Det Norske Veritas, les certificacions de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals segons Normes de referència ISO 9001: 2008, 14001: 2004 i OHSAS 18001: 2007