Serveis de neteja per a la indústria siderúrgica

La indústria siderúrgica i de la laminació té diverses particularitats què fan del seu procés productiu un dels més complicats. Això és així degut a les conseqüències pel ritme de producció què tenen les incidències en qualsevol de les seves fases. Tampoc es pot obviar el component de risc què té el fet de treballar amb materials a alta temperatura.

grupo BN facility services té més de 10 anys d’experiència en el manteniment preventiu de neteja dels diferents components què formen el procés de fondre i laminació. Durant aquest temps hem aportat solucions d’ordre i neteja com solucions de control ambiental què han ajudat a prevenir riscs i millorar el manteniment preventiu i predictiu.

L’esforç formatiu de l’equip humà de grupo BN facility services, tant a nivell de neteja com a nivell de manteniment preventiu, és un factor clau què ens diferencia de les empreses de neteja convencional.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

logo general optica - grupo bn facility services

Des de l'any 2001 grupo BN facility services és proveïdor del servei de neteja a la Comunitat de Catalunya. Aquest any General Optica ens ha adjudicat també la zona de Llevant, premiant la bona feina feta fins a la data i ampliant la confiança de General Optica cap a la nostra companyia.