Pla d'igualtat d'oportunitats

La política de Grupo BN facility services, S.A., es el compromís amb el respecte i la satisfacció de les necessitats de les persones i la societat implícit en el nostre codi ètic. Aquesta conducta inclou el compliment de la legislació sobre l’Igualtat efectiva entre dones i homes, concebuda a interès de totes les persones.

L’Igualtat de gènere efectiva de les persones treballadores és un dels nostres objectius de la mateixa manera que ho són la seguretat, la qualitat, el respecte pel medi ambient i la productivitat i han d’anar de la mà, doncs es sustentant uns amb els altres.

Manifestem la ferma decisió i exigència de fonamentar el nostre fer diari per a la no discriminació, l’Igualtat de tracte i oportunitats i la seva difusió entre tot el personal. En aquest sentit, la no discriminació esta integrada en el conjunt de polítiques de l’empresa, entenent que el treball s’ha de realitzar tenint presents els valors i les competències que fonamenten la missió i visió que volem de la nostra empresa i que és treballar pel benestar de la societat i ser referència en el benestar de les persones.

S’espera de tota direcció el lideratge necessari per complir aquest objectiu i de tots els treballadors i totes les treballadores el compromís i respecte a les persones en tots els àmbits de l’organització del treball, sent necessària la participació i col·laboració de tota l’organització.

S’anima a tot el personal a assumir aquest compromís amb l’Igualtat de tracte i oportunitats i portar-ho del treball a casa per tal de que la seva influència i exemple beneficiïn aquells que són tant importants per nosaltres.

A grup BN complim amb la Llei 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes. La política de la nostra empresa en aquesta matèria es basa en el compromís amb el respecte i la satisfacció de les necessitats de les persones i la societat, implícit al nostre Codi Ètic.

Aquesta aposta inclou l’inici del procés d’implantació del nostre Pla d’Igualtat al març de 2009, executant diferents accions en aquesta línia. Entre d’altres, les més destacades són les següents:

  • Formació presencial i sensibilització continuada al nostre personal en matèria d’igualtat
  • Creació d’una Guia de Bones Pràctiques per l’ús no sexista del llenguatge
  • Comunicació externa del nostre Compromís de no discriminació i del nostre protocol preventiu i d’abordatge de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe
  • Elaboració d’un procediment de selecció neutra i no discriminatòria
  • Creació d’una bossa de persones interessades en ocupar determinats llocs de l’organització amb la finalitat d’equilibrar progressivament aquells departaments més feminitzats o masculinitzats, facilitant la formació a aquest personal en la matèria pertinent.

Distintiu d'igualtat

Distintiu d

Grupo BN facility services, S.A. disposa del “Distintiu d’Igualtat a l’empresa”, per el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i d’Igualtat d’Oportunitats estatal.

Aquest distintiu és un reconeixement cap a l’excel·lència en Igualtat d’Oportunitats i un mèrit a destacar de formar rellevant sobre l’aplicació de les polítiques d’Igualtat de tracte i d’Oportunitats amb totes les persones que formen part de l’empresa, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de Març.

El distintiu d’excel·lència:

  • Reconeix a Grupo BN com una empresa rellevant dins del país amb les seves politiques d’Igualtat d’Oportunitats i implica a pertànyer a la Red d’empreses amb distintiu “Igualtat d’empresa”.
  • Promou de forma activa d’Igualtat efectiva de dones i homes per donar compliment i millorar l’actual pla d’Igualtat implantat a l’empresa.
  • Reconeix les bones practiques acreditades i portades a terme en matèria d’Igualtat especialment significatives en l’aplicació i implantació del propi pla i de la seva política d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes i el seu compromís amb les mateixes.
Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

La divisió industrial de grup BN facility services rep l'adjudicació de les plantes productives d'electrodomèstics a Navarra.

BSH és una de les empreses capdavanteres del sector a tot el món i el major fabricant d'electrodomèstics a Europa.

A més de les marques globals Bosch, Siemens, Gaggnenau i Neff, la cartera de marques globals inclou les marques locals Thermador, Balay, Ufesa i Selmer, entre unes altres.

A Espanya el grup BSH compta amb set fàbriques i una contractació de 4.000 persones.