Política de recursos humans

La Política de Recursos Humans de Grup BN pretén fomentar un entorn que generi motivació i implicació en el nostre equip humà . Aquesta política es basa en els següents principis :

 • Assegurar el compliment de la legislació laboral existent .
 • Fomentar la igualtat d'oportunitats dins la nostra organització , respectant la diversitat cultural , ètnica i social .
 • Desenvolupar el potencial humà i professional del nostre personal
 • Considerar la formació com un procés d'aprenentatge continu i oferir programes i cursos que suposin la transferència de coneixements , i l'adquisició i desenvolupament de competències i valors .
 • Assegurar la Seguretat i Salut en el treball i aconseguir una cultura preventiva integrada en tots els nivells jeràrquics de l'estructura organitzativa .
 • Procurar la conciliació de la vida professional i familiar de les persones .
 • Fomentar una comunicació oberta , clara i transparent entre totes les persones de la nostra organització .
 • Conciliar les necessitats dels nostres clients interns ( empleats / des ) i externs (clients ) .
 • Gestionar de forma efectiva als professionals de l'organització , aprofitant i potenciant els seus coneixements , habilitats i actituds .
 • Potenciar el respecte, la confiança , el treball en equip i la disposició per cooperar i ajudar els altres .
 • L'èxit d'una organització es basa en la qualitat i en la disposició del seu equip humà .
Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

logo general optica - grupo bn facility services

Des de l'any 2001 grupo BN facility services és proveïdor del servei de neteja a la Comunitat de Catalunya. Aquest any General Optica ens ha adjudicat també la zona de Llevant, premiant la bona feina feta fins a la data i ampliant la confiança de General Optica cap a la nostra companyia.