Prevenció de riscos laborals

Des dels inicis del grupo BN facility services la Prevenció de Riscos Laborals ha estat sempre present. La seguretat del nostre personal era i és el bé més preuat al que hem dedicat sempre els recursos humans, materials i econòmics necessaris.

Certificats

Disposem del Certificat OHSAS 18001 de Prevenció de Riscos Laborals, així com el certificat 2011/1A450 corresponent a l'auditoria legal del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals.

Objectius prioritaris

 • Col·laborar estretament amb els nostres clients
 • Que el nostre client "vegi" complides les promeses que li fem en el moment que contractem els nostres serveis.
 • Que els nostres empleats, a més de la formació continua, estiguin conscienciats que per sobre de la llei es troba la seva seguretat.

Actuacions preventives desenvolupades a les instal·lacions dels nostres clients

 • Avaluació dels riscos laborals dels llocs específics del personal que realitza el servei contractat
 • Controls específics de riscos higiènics, ergonòmics i psicosocials
 • Observacions planejades de treball a les seves instal·lacions per assegurar que s'executin les tasques d'acord amb els procediments establerts
 • Vigilància de la salut del nostre personal, que realitza el treball a les seves instal·lacions
 • Facilitar les cartes d'aptitut, del nostre personal al seu servei, als responsables de prevenció de l'empresa.
 • Comunicar tots els riscos detectats per a garantir el tracte correcte en cas d'existència de risc
 • Facilitar, abans de l'inici dels treballs, tots els equips de protecció adequats als seus riscos generals i específics del lloc de treball
 • Realitzar una formació inicial i continua en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Facilitar totes les instruccions i/o procediments que afectin al nostre personal segons els seus requisits, normes internes i polítiques de funcionament segons les directrius marcades en matèria preventiva.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

En motiu dels més de 25 anys de col·laboració ininterrompuda i dels serveis humanitaris oferts per Grupo BN, el passat 23 d’Octubre de 2015 la nostra organització ha rebut el reconeixement “Medalla de la Constància” per part de l’entitat Creu Roja Espanyola.

Per a la nostra companyia, la recepció d’aquest reconeixement és un motiu de satisfacció, ja què ens recorda la importància de ser socialment responsables i reflecteix els valors en els quals hem dipositat la nostra confiança i raó de ser al llarg de tota la nostra història corporativa.