Externalització de serveis

L'outsourcing o externalització va sorgir als Estats Units, on les relacions laborals són altament flexibles. Posteriorment es va trasplantar a Europa on, de mica en mica, ha anat aconseguint un major volum de contractació de tot tipus de personal i el seu creixement és ja imparable

grup BN facility services ofereix serveis d’externalització de determinats processos, activitats o llocs de treball perquè els nostres clients puguin dedicar-se a les activitats clau del negoci.

L’externalització d’un procés és la cessió a un tercer per part del client de la seva gestió íntegra. Els beneficis de l’externalització a Grupo BN són:

Els beneficis de l'externalització a Grupo BN són:

  • 1. Reducció de costos
  • 2. Transformació de costos fixos en variables
  • 3. Millora en la qualitat del procés o lloc de treball externalitzat
  • 4. Delegació de la responsabilitat i la gestió a un partner especialitzat
  • 5. Flexibilitat i rapidesa
  • 6. Major capacitat d'adaptació als canvis del mercat
  • 7. Estalvi del temps i diners invertits en la selecció, formació i supervisió dels llocs de treball o processos externalitzats.
  • 8. Generació de sinergies derivades de la integració de múltiples serveis en un sol proveïdor.


Sentiment de partner

La filosofia del grupo BN facility services és integrar-se com a partner eficaç en l’operativa i objectius del client.

Aportem solucions innovadores, així com els recursos tècnics i humans necessaris per a la correcta realització del procés externalitzat.

Analitzem les necessitats específiques de cada projecte, i ens comprometem íntegrament en la consecució dels resultats i objectius de negoci dels nostres clients.


Línies de negoci

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

Des de l'any 2001 grupo BN facility services és proveïdor del servei de neteja a la Comunitat de Catalunya. Aquest any General Optica ens ha adjudicat també la zona de Llevant, premiant la bona feina feta fins a la data i ampliant la confiança de General Optica cap a la nostra companyia.