Manteniment i neteja d'instal·lacions de pintura

Mes de 15 anys d'experiència

La divisió de neteges tècniques de grupo BN facility services compta amb més de 15 anys d’experiència en el manteniment preventiu de neteges de les instal·lacions de pintura industrial.

Manteniment preventiu per reduir peces rebutjades

L'objectiu del manteniment preventiu de neteja en aquest tipus d’ instal·lacions està enfocat a l’increment de la fiabilitat de la instal·lació i a la reducció del número de peces rebutjades (scratch) per defectes de pintat.

Les instal·lacions de pintura sovint són projectes a mida que inclouen una sèrie de components coordinats entre sí. Entre els mateixos podem trobar:

Components de l'instal·lació

  • Túnels de pre-tractament, rentat i desgreixatge
  • Cabines de pintura
  • Sistemes de tractament d'aigua (ósmosis, desionizació, etc.)
  • Sistemes de recirculació d'aigua tractada
  • Sistemes d’aportació, filtratge i extracció d’aire (espais pressuritzats)
  • Forns de secat i polimeritzat
  • Línies transportadores

Deshabilitem, bloquegem i desmuntem

En aquestes instal·lacions la nostra intervenció de manteniment comença per la des habilitació i bloqueig de maniobra de tots els components de la mateixa. D’aquesta manera podem dur a terme els treballs de desmuntatge d’elements mòbils i l’accés per a la neteja i inspecció de cavitats interiors dels diferents components. És en aquests llocs on es localitzen els punts crítics per al bon funcionament de la instal·lació.

Neteja superficial de les zones accessibles

Posteriorment s’actua duent a terme la neteja superficial exterior de les zones accessibles, la substitució d’elements de protecció (fundes, films o pel·lícules de pintura pelable) i, finalment, l’aplicació d’elements de protecció o lubricació.

Neteja i decapat dels útils de pintura

Com una part de la intervenció, també podem oferir la gestió i decapat dels útils de pintura. Aquests útils són les estructures extraïbles que es fixen a la línia de transport i sobre els que es suporten les peces que han de ser pintades. Per a això disposem d’una instal·lació pròpia on duem a terme el decapat d’útils de pintura.

El nostre servei es pot coordinar amb el departament de producció del client per a dur a terme l’extracció, transport a les nostres instal·lacions, decapat i re col·locació d’aquests útils. Per finalitzar la intervenció, sempre amb l’aprovació del client, duem a terme una prova de funcionament de la instal•lació per avaluar el comportament dels circuits d’aire, aigua i les línies de transport.

Diagnòstic i informe tècnic de deficiències

A mesura què anem fent la neteja s’inspeccionen les zones d’accés restringit per tal de diagnosticar possibles deficiències actuals o potencials què es detallaran en un informe tècnic de la intervenció, per a coneixement del client i de llur departament d’enginyeria o manteniment.

Vinculem el cost de manteniment a objectius del client

A grupo BN facility services considerem de suma importància què el client posi en valor el nostres serveis, és per això que el nostre compromís és el de vincular el cost del nostre manteniment a la consecució d’objectius què beneficiïn al client en forma de reducció de rebuig o increment de les hores de disponibilitat de la instal·lació.

Sectors relacionats

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

Des d'Octubre de 2015 grupo BN facility services manté el distintiu "Medalla de la constància" per part de l'entitat Cruz Roja Española, com a reconeixement als més de 25 anys de col·laboració ininterrompuda i dels serveis humanitaris realitzats pel nostre grup.

És un orgull el reconeixement explícit a la nostra responsabilitat social, i ens anima a continuar apostant pels valors com a segell identificatiu de la nostra companyia.