Neteja de cabines de pintura

Les cabines de pintura poden ser simples o bé formar part d’una instal·lació de pintura. El funcionament bàsic és molt semblant en tots els casos i els problemes associats també ho són. Quan les superfícies interiors de la cabina estiguin contaminades per partícules de pols, aquestes poden arribar a adherir-se a la peça, causant defectes en la mateixa.

grupo BN facility services intervé en aquests equips per evitar aquest tipus de problemes i incrementar la fiabilitat productiva i la qualitat oferides. Les passes a seguir es detallen a continuació:

  • Deshabilitació i bloqueig de components
  • Canvi de reixes (per a decapar)
  • Neteja d’estructures
  • Neteja de carril central i zona de rodes carros
  • Neteja de rampes i canal cortines d’aigua cabines
  • Neteja de vidres
  • Canvi de fundes dels robots o boques de pistola
  • Aplicar vaselina als braços i canells de robot
  • Canvi de filtres
  • Aplicar/Retirar pintura pelable de les cabines

Per finalitzar la intervenció, sempre amb el vist-i-plau del client, es dur a terme una prova de funcionament de la cabina de cara comprovar l’eliminació de les incidències.

Informe tècnic del tractament realitzat i incidències

Al finalitzar la intervenció grupo BN facility services realitza i entrega al client un informe del tractament realitzat on s’analitzarà les hipotètiques incidències detectades.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

Bolsas de colores

Amb efectes a agost de 2014 grupo BN facility services ha signat un acord amb Grup CLINOR per a l'adquisició de la cartera de clients d'aquesta societat fora de la seva zona d'origen (la Corunya).