Neteja de cabines de pintura

Les cabines de pintura poden ser simples o bé formar part d’una instal·lació de pintura. El funcionament bàsic és molt semblant en tots els casos i els problemes associats també ho són. Quan les superfícies interiors de la cabina estiguin contaminades per partícules de pols, aquestes poden arribar a adherir-se a la peça, causant defectes en la mateixa.

grupo BN facility services intervé en aquests equips per evitar aquest tipus de problemes i incrementar la fiabilitat productiva i la qualitat oferides. Les passes a seguir es detallen a continuació:

  • Deshabilitació i bloqueig de components
  • Canvi de reixes (per a decapar)
  • Neteja d’estructures
  • Neteja de carril central i zona de rodes carros
  • Neteja de rampes i canal cortines d’aigua cabines
  • Neteja de vidres
  • Canvi de fundes dels robots o boques de pistola
  • Aplicar vaselina als braços i canells de robot
  • Canvi de filtres
  • Aplicar/Retirar pintura pelable de les cabines

Per finalitzar la intervenció, sempre amb el vist-i-plau del client, es dur a terme una prova de funcionament de la cabina de cara comprovar l’eliminació de les incidències.

Informe tècnic del tractament realitzat i incidències

Al finalitzar la intervenció grupo BN facility services realitza i entrega al client un informe del tractament realitzat on s’analitzarà les hipotètiques incidències detectades.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

Des d'Octubre de 2015 grupo BN facility services manté el distintiu "Medalla de la constància" per part de l'entitat Cruz Roja Española, com a reconeixement als més de 25 anys de col·laboració ininterrompuda i dels serveis humanitaris realitzats pel nostre grup.

És un orgull el reconeixement explícit a la nostra responsabilitat social, i ens anima a continuar apostant pels valors com a segell identificatiu de la nostra companyia.