Neteja de cambres i túnels frigorífics

La indústria fabricant i logística de productes peribles requereix per al seu emmagatzemant de cambres i túnels que mantinguin els productes a una temperatura què impedeixi el seu deteriorament. Aquestes cambres resulten ser micromicets, i llurs manteniment i relació amb la resta d’ambients en les instal·lacions tenen quantiosos costos i dificultats.

Una de les principals dificultats és l’accés a aquestes cambres i túnels des de zones no refrigerades. Si no existeix una bona pressurització de la cambra, l’accés de persones, carretons o d’altres útils té com a conseqüència l’entrada d’aire a temperatura entre 18/25º en un ambient de -50/-18º. Això provoca la condensació i la posterior formació de plaques de gel.

Les plaques de gel es poden formar en terres i provoquen problemes de trànsit d’elements de transport. També es poden formar en les parets i provoquen la necessitat d’invertir més energia en la refrigeració de la cambra.

grupo BN facility services disposa de personal especialitzat en la neteja d’aquestes cambres i túnels de congelació en funcionament. Les intervencions realitzades evitaran els problemes causats per les plaques de gel, a més de mantenir els ambients higiènicament nets.

A mesura que es realitza la neteja s’inspecciona la zona per a diagnosticar possibles deficiències actuals o potencials que es detallaran en un informe tècnic de la intervenció per a coneixement del client i del seu departament d’enginyeria o manteniment.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

logo general optica - grupo bn facility services

Des de l'any 2001 grupo BN facility services és proveïdor del servei de neteja a la Comunitat de Catalunya. Aquest any General Optica ens ha adjudicat també la zona de Llevant, premiant la bona feina feta fins a la data i ampliant la confiança de General Optica cap a la nostra companyia.