Neteja de cuines col·lectives

Elevat grau de qualitat

A grupo BN facility services som plenament conscients de les necessitats que tenen aquest tipus de dependències, i organitzem les nostres neteges segons les exigències i característiques assenyalades en el Codi alimentari i en les reglamentacions tecnicosanitàries específiques.

Neteja i desinfecció a les cuines col·lectives

La tècnica que utilitzem per a la neteja de les cuines i estris està basada en el principi d'aplicació de mitjans físics que arrosseguin la brutícia, i en el principi de desinfecció. Moltes vegades, aquests dos principis es porten a terme simultàniament.

Mètodes i procediments especials

Els procediments i productes que utilitzem són específics per al sector alimentari; d'aquesta manera, el terra i les parets les netegem utilitzant detergent desinfectant o bé addicionant lleixiu al detergent amb aigua sempre calenta. La neteja del terra, superfícies, estris i maquinària la realitzem amb productes aptes per al contacte alimentari, així com amb desinfectants amb caràcter remanent.

Neteges a fons

També realitzem actuacions de neteja a fons i posada al dia dels elements més endarrerits, amb dotacions periòdiques formades per un gran nombre de personal especialtzat i maquinària específica de neteja industrial.

Vaporització per higienitzar les cuines

L'ús de la vaporització per higienitzar, rotatives per decapar paviments molt greixosos, productes especials per a acers inoxidables, bactericides, desinfectants..., formen part dels nostres plans de treball de neteja de cuines col.lectives. També oferim el servei complementari de neteja de filtres de campanes d'extracció, de forma periòdica i regular.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

logo general optica - grupo bn facility services

Des de l'any 2001 grupo BN facility services és proveïdor del servei de neteja a la Comunitat de Catalunya. Aquest any General Optica ens ha adjudicat també la zona de Llevant, premiant la bona feina feta fins a la data i ampliant la confiança de General Optica cap a la nostra companyia.