Neteja de rotatives

La indústria de les arts gràfiques i en concret les rotatives de la premsa diària requereixen d’una cura especial per al manteniment de llurs unitats d’impressió. D’allò depèn la qualitat final del producte imprès. És per això que aquesta maquinària requereix d’un esforç de neteja especialitzat.

grupo BN facility services té més de 10 anys d’experiència en el manteniment preventiu de neteja de rotatives enfocat a la eliminació de les causes bàsiques de l’aparició d’impureses en la impressió.

Les instal·lacions de rotatives sovint són projectes a mida què inclouen una sèrie de components coordinats entre sí. Com per exemple:

 • Plegadores
 • Gautxos i pas de paper
 • Unitats d’impressió
 • Bateries
 • Tinters
 • Conjunts d’embús
 • Línies de transport
 • Insertadores

La intervenció de grupo BN facility services passa per dur a terme les següents feines:

 • Netejar la pols de paper
 • Netejar la guia de la banda
 • Aspirar les guies d’arrossegament de bobines
 • Netejar exterior de superestructures i quadres
 • Netejar rodets de pas de paper
 • Buidatge de barques
 • Retirar la pols de tinta i paper
 • Netejar els dispositius rentadores de rodets
 • Neteja i conservació de l’interior de les parets i fossats
 • Neteja de superestructures
 • Neteja de terres, escales i baranes
 • Neteja exterior de les estructures i armaris

A mesura que es du a terme la neteja, s’inspeccionen les zones d’accés restringit per a diagnosticar possibles deficiències actuals o potencials que es detallaran en un informe tècnic de la intervenció per a coneixement del client i del seu departament d’enginyeria o manteniment.

A grupo BN facility services donem molta importància que el client valori els nostres serveis, per la qual cosa el nostre compromís és vincular el cost del nostre manteniment a la consecució d’objectius què beneficiïn al client en forma de reducció d’incidències o increment de les hores de disponibilitat de la instal·lació.

Sectors relacionats

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

grupo BN facility services ha estat adjudicatària del servei de neteja del Centre Comercial La Farga situat a la localitat de L'Hospitalet del Llobregat, a la província de Barcelona.

El Centre comercial compta amb 30.000 m2 de superfície dels quals 17.825 m2 es destinen a l'activitat comercial, amb 55 locals comercials i 120 places d'aparcament.