Neteja de sistemes de ventilació i filtratje d'aire

Les instal·lacions industrials que generen partícules en suspensió durant el seu procés productiu han de tenir especial cura en la renovació de l’aire de llurs instal·lacions. En cas contrari, les persones que treballen en aquestes instal·lacions poden patir afeccions en llurs vies respiratòries.

La renovació de l’aire requereix d’un sistema de ventilació i filtratge de l’aire. Tant si es tracta d’un circuit tancat como si es tracta d’una extracció, el filtratge de l’aire és necessari per evitar traslladar partícules en suspensió d’un mitjà a un altre. L’ objectiu és fixar aquestes partícules i poder rebutjar-les com a sòlids.

grupo BN facility services ofereix a les empreses amb aquest tipus de problemàtiques el servei de neteja de sistemes de ventilació i filtratge de l’aire que inclou:

  • Neteja de conductes
  • Neteja i/o canvi de filtres
  • Neteja de cambres d’aportació i extracció
  • Neteja i greixatge d’elements motors

El sistema de filtratge requereix d’energia que impulsi i extregui l’aire a través dels filtres. Es requereix tanta energia com resistència ofereixi el filtre. És per això què la neteja i/o canvi dels filtres no només prevé riscos per a les persones, sinó què també genera un estalvi d’energia.

Al finalitzar la intervenció, grupo BN facility services realitza i entrega al client un informe del tractament realitzat, on analitza les hipotètiques incidències detectades.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

grupo BN facility services , al maig de 2016 ha renovat, a través de la tercera auditoria de seguiment integrada per part de l'empresa certificadora externa Det Norske Veritas, les certificacions de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals segons Normes de referència ISO 9001: 2008, 14001: 2004 i OHSAS 18001: 2007