Neteja de túnels de desengreix i rentat

Els túnels de desengreix són equips que eliminen els greixos i impureses de les peces fabricades mitjançant injecció plàstica, conformació o d’altres processos industrials. Per a desengreixar i rentar disposen de cubes i circuïts d’aigua tractada, que serà projectada a la peça mitjançant ranures dirigides. En el cas que les superfícies interiors del túnel estiguin contaminades per partícules de pols, aquestes podrien adherir-se al recobriment de la peça, causant defectes en ella.

Procès de neteja

grupo BN facility services intervé en aquests equips per evitar aquest tipus de problemes i incrementar la fiabilitat productiva i la qualitat oferides. Les passes a seguir es detallen a continuació:

  • Deshabilitació i bloqueig de components
  • Buidatge i neteja de cubes de rentat i desengreix
  • Neteja de circuït d’aigua
  • Extracció i neteja de filtres
  • Extracció i neteja de ranures
  • Neteja de parets interiors del túnel
  • Retirada de peces què hagin caigut en el túnel

Prova final de funcionament

Per finalitzar la intervenció, sempre amb el vist-i-plau del client, es dur a terme una prova de funcionament del túnel per a comprovar l’eliminació de les incidències.

Informe tècnic del tractament realitzat i incidències

Al finalitzar la intervenció grupo BN facility services realitza i entrega al client un informe del tractament realitzat on s’analizarà les hipotètiques incidències detectades.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

grupo BN facility services ha estat seleccionada com a empresa proveïdora de serveis de neteja el complex situat a Calp, València del Grup UNITURSA.