Neteja de túnels de desengreix i rentat

Els túnels de desengreix són equips que eliminen els greixos i impureses de les peces fabricades mitjançant injecció plàstica, conformació o d’altres processos industrials. Per a desengreixar i rentar disposen de cubes i circuïts d’aigua tractada, que serà projectada a la peça mitjançant ranures dirigides. En el cas que les superfícies interiors del túnel estiguin contaminades per partícules de pols, aquestes podrien adherir-se al recobriment de la peça, causant defectes en ella.

Procès de neteja

grupo BN facility services intervé en aquests equips per evitar aquest tipus de problemes i incrementar la fiabilitat productiva i la qualitat oferides. Les passes a seguir es detallen a continuació:

  • Deshabilitació i bloqueig de components
  • Buidatge i neteja de cubes de rentat i desengreix
  • Neteja de circuït d’aigua
  • Extracció i neteja de filtres
  • Extracció i neteja de ranures
  • Neteja de parets interiors del túnel
  • Retirada de peces què hagin caigut en el túnel

Prova final de funcionament

Per finalitzar la intervenció, sempre amb el vist-i-plau del client, es dur a terme una prova de funcionament del túnel per a comprovar l’eliminació de les incidències.

Informe tècnic del tractament realitzat i incidències

Al finalitzar la intervenció grupo BN facility services realitza i entrega al client un informe del tractament realitzat on s’analizarà les hipotètiques incidències detectades.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

grupo BN facility services ha estat adjudicatària del servei de neteja del Centre Comercial La Farga situat a la localitat de L'Hospitalet del Llobregat, a la província de Barcelona.

El Centre comercial compta amb 30.000 m2 de superfície dels quals 17.825 m2 es destinen a l'activitat comercial, amb 55 locals comercials i 120 places d'aparcament.