Neteja de vidres en alçària

Neteja de vidres altura

Seguretat i bon servei

No assumeixi riscs innecessaris. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals aconsella dins del sector de la neteja no realitzar neteja de vidres amb escala a una alçada d'actuació superior a 3,5 metres d'alçada sense estar subjectat a un punt ferm suficient i necessari per evitar accidents de caiguda a diferents nivells.

Treballem amb seguretat

A grupo BN facility services treballem amb seguretat, i posem a disposició de tot el nostre personal treballador els elements necessaris i els equips de protecció individual (EPI's) que existeixen per netejar vidres en alçada i evitar possibles accidents laborals. El client pot estar tranquil amb l'empresa que ha subcontractat.

A cada necessitat el seu mètode

El servei de neteja de vidres alts, el podem realitzar de diverses maneres:

  • Mitjançant mullador i llavi amb braç telescòpic allargable.
  • Amb la dotació d'arnesos de seguretat ancorats a punts ferms i/o argolles de subjecció.
  • Mitjançant camió grua (propi).
  • Amb mitjans elevadors específics com braços articulats autopropulsats, tisores mecàniques, elevadors de petites dimensions i de poc pes per a murs i cortines interiors.
  • Neteja mitjançant personal escalador professional (cordes, cancams i arnesos inclosos en el servei).
  • Neteja de vidres mitjançant pèrtigues telescòpiques i aigua desmineralitzada.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

grupo BN facility services , al maig de 2016 ha renovat, a través de la tercera auditoria de seguiment integrada per part de l'empresa certificadora externa Det Norske Veritas, les certificacions de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals segons Normes de referència ISO 9001: 2008, 14001: 2004 i OHSAS 18001: 2007