Neteja de vidres en alçària

Neteja de vidres altura

Seguretat i bon servei

No assumeixi riscs innecessaris. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals aconsella dins del sector de la neteja no realitzar neteja de vidres amb escala a una alçada d'actuació superior a 3,5 metres d'alçada sense estar subjectat a un punt ferm suficient i necessari per evitar accidents de caiguda a diferents nivells.

Treballem amb seguretat

A grupo BN facility services treballem amb seguretat, i posem a disposició de tot el nostre personal treballador els elements necessaris i els equips de protecció individual (EPI's) que existeixen per netejar vidres en alçada i evitar possibles accidents laborals. El client pot estar tranquil amb l'empresa que ha subcontractat.

A cada necessitat el seu mètode

El servei de neteja de vidres alts, el podem realitzar de diverses maneres:

  • Mitjançant mullador i llavi amb braç telescòpic allargable.
  • Amb la dotació d'arnesos de seguretat ancorats a punts ferms i/o argolles de subjecció.
  • Mitjançant camió grua (propi).
  • Amb mitjans elevadors específics com braços articulats autopropulsats, tisores mecàniques, elevadors de petites dimensions i de poc pes per a murs i cortines interiors.
  • Neteja mitjançant personal escalador professional (cordes, cancams i arnesos inclosos en el servei).
  • Neteja de vidres mitjançant pèrtigues telescòpiques i aigua desmineralitzada.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

logo general optica - grupo bn facility services

Des de l'any 2001 grupo BN facility services és proveïdor del servei de neteja a la Comunitat de Catalunya. Aquest any General Optica ens ha adjudicat també la zona de Llevant, premiant la bona feina feta fins a la data i ampliant la confiança de General Optica cap a la nostra companyia.