Neteja d'injectores

Les màquines injectores de plàstic o alumini són equips què treballen a grans pressions i grans temperatures. Aquestes crítiques condicions de treball, juntament amb les circumstàncies de producció poden ocasionar problemes de fuites de lubricants o producte que causarà desajustos del injector o en el mateix motllo d’injecció, amb les consegüents aturades de producció.

grupo BN facility services intervé en aquests equips per evitar aquest tipus de problemes i incrementar la fiabilitat productiva. Les passes a seguir es detallen a continuació:

  • Deshabilitació i bloqueix de components
  • Extracció de reixes intermitges
  • Neteja mitjançant aspiració de safates inferiors eliminant olis, greixos, peces caigudes i restes de plàstic
  • Neteja interior dels components de la màquina per eliminar olis i greixos
  • Neteja de greixos sobrants en estructura i neteja exterior
  • Neteja de vidres visors
  • Neteja perimetral de la injectora

En aquells casos que a causa de fuites o d’altres tipus de deterioraments, la superfície exterior del injector s’ha vist perjudicada, grupo BN facility services pot dur a terme el pintat de l’equip, la qual cosa millorarà notablement la imatge del mateix.

Informe tècnic del tractamint realitzat i incidències

Al finalitzar la intervenció, grupo BN facility services realitza i entrega al client un informe del tractament realitzat on s’analitzarà les hipotètiques incidències detectades.

Sectors relacionats

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

grupo BN facility services , al maig de 2016 ha renovat, a través de la tercera auditoria de seguiment integrada per part de l'empresa certificadora externa Det Norske Veritas, les certificacions de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals segons Normes de referència ISO 9001: 2008, 14001: 2004 i OHSAS 18001: 2007