Neteja d'intercanviadors

Els intercanviadors de carcassa són elements que formen part d’instal·lacions de transport d’energia tèrmica i serveixen per a transferir l’energia d’un mitjà a un altre. Per això es condueix un fluït a temperatura, per un circuit a pressió maximitzant la superfície de contacte entre la part exterior d’aquest circuit i el fluït què rebrà la transferència.

Quan es produeixen incrustacions als circuits dels intercanviadors es fa molt notable la caiguda de pressió i la reducció de transferència de calor. Per aquest motiu tot intercanviador on passi això ha de ser netejat periòdicament.

Procès de neteja

grupo BN facility services utilitza mitjans mecànics i químics per a la neteja interior i exterior del circuit de d’intercanviador:

  • Apertura de la tapa de d’intercanviador per accedir a les entrades i sortides del circuit
  • La neteja interior del circuit es pot fer
    • Mitjançant varetes amb filtres d’aigua a alta pressió què seran introduïdes en el circuit
    • Immersió del circuit en bany de sosa càustica (decapat químic)
    • Neteja química mitjançant recirculació de desincrustant en circuit tancat
  • La neteja exterior es realitza mecànicament mitjançant aigua a pressió

A mesura que es fa la neteja s’inspecciona l’equip per tal de diagnosticar possibles deficiències actuals o potencials què es detallaran en un informe técnic de la intervenció per a coneixement del client i del seu departament d’enginyeria o manteniment.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

La Divisió Alimentària de grup BN facility services segueix avançant i incorporant nous clients a pas ferm.

El nou centre de processament, envasat i distribució de productes alimentaris del Grupo Fortes en Rivas-Vaciamadrid, albergarà 500 empleats, i compta amb una superfície de 22.000 m2 construïts sobre una superfície de 36.512 m2, i està equipat amb les últimes tecnologies per al fraccionament i envasat d'aliments llestos per portar; com a carn, xarcuteria i empanats.