Neteja i desinfecció de condensadors evaporatius

Els condensadors evaporatius són els equips bàsics de les instal·lacions de climatització. En aquests cal la intervenció de neteja per evitar que l’aire que subministren a l’ambient interior estigui contaminat amb partícules nocives per a la salut. Aquesta neteja tindrà l’efecte paral·lel de millorar els rendiments d’intercanvi de temperatura.

grupo BN facility services ofereix el servei de neteja d’aquests condensadors evaporatius amb un personal format específicament i que també està preparat en el manteniment i control d’instal·lacions amb risc de legionel·losi.

A mesura que es realitza la neteja s’inspecciona l’equip per a diagnosticar possibles deficiències actuals o potencials que es detallaran en un informe tècnic de la intervenció per a coneixement del client i del seu departament d’enginyeria o manteniment.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

logo general optica - grupo bn facility services

Des de l'any 2001 grupo BN facility services és proveïdor del servei de neteja a la Comunitat de Catalunya. Aquest any General Optica ens ha adjudicat també la zona de Llevant, premiant la bona feina feta fins a la data i ampliant la confiança de General Optica cap a la nostra companyia.