Servei de Neteja a centres comercials, grans superfícies i supermercats

Limpieza en centros comerciales y grandes superficies
Neteja a supermercats
facility services grandes superficies

Màxima higiene i pulcritud

El nostre principal objectiu quan ens encarreguem de la neteja d’una gran superfície comercial és garantir al nostre client la màxima higiene i pulcritud.

Això només s’aconsegueix a través d’una gran atenció en la formació de professionals i l’ús de la tecnologia més indicada per a la neteja de grans superfícies.

Elevat grau de compromís

Conscients de la responsabilitat que comporta adquirir el compromís del manteniment i neteja d’un gran centre comercial, el nostre servei tècnic es preocupa de proveir i tenir constantment actualitzada la maquinària, els utensilis i els productes adequats.

Característiques del nostre servei

  • Es programen els treballs en els horaris que causen una menor interferència possible.
  • S’adeqüen plans de treballs específics per al manteniment de passadissos i zones de pas.
  • S’incorporen periòdicament serveis de neteja d’escales mecàniques.
  • Es doten els centres de maquinària de conductor assegut per fregar els paviments.
  • S’inclouen màquines rotatives dobles o abrillantadores gegants amb capacitat de cristal·litzar i/o abrillantar grans extensions de superfícies.
  • Es fixa una formació contínua per al personal a fi d’aconseguir el major grau de professionalitat i especialització.
  • Es designa la figura de Responsable de centre, perquè actuï com a fil interlocutor entre l’equip de neteja, l’empresa i el centre comercial.

Aquests punts i molts d’altres que depenen de les pròpies característiques de cada centre són peces molt importants per garantir l’èxit de la neteja d’un centre comercial.

Aconseguim resultats òptims amb el menor cost possible.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

grupo BN facility services , al maig de 2016 ha renovat, a través de la tercera auditoria de seguiment integrada per part de l'empresa certificadora externa Det Norske Veritas, les certificacions de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals segons Normes de referència ISO 9001: 2008, 14001: 2004 i OHSAS 18001: 2007